Μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  1. Πολεοδομικές (για την έκδοση οικοδομικών αδειών)
  2. Βιομηχανίας
  3. Καταστημάτων
  4. Μελέτες σε υφιστάμενα κτίρια
  5. Τεχνικός Ασφαλείας (Βιοτεχνιών - Βιομηχανιών)
  6. Επίβλεψη για την κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών